Myslivecký kroužek - okarečtí orli

Již čtvrtým rokem pokračuje v činnosti myslivecký kroužek v Okarci na Třebíčsku. Letošní podzim se schází v kroužku až 20 dětí a přestože počasí zrovna nepřálo venkovním schůzkám, některé se přesto uskutečnily.

 

Ve středu 25. října orli vyrazili do Obory Kralice. Po ubytování na loveckém zámečku „Lusthaus“, byly děti rozděleny skupin. Každou skupinu vedl dospělý myslivec, který orly dovedl na některou z kazatelen. Tam připravenými dalekohledy absolvovaly večerní čekanou, při níž mohly pozorovat nejen rochající daňky, ale také poslouchat troubení některého z jelenů, jenž zůstal ukryt v lesním porostu.

Večer byl pro orly připraven táborák s opékáním buřtů a povídání o zvěři v oboře. Po přespání v loveckém zámečku a společné snídaní děti vyrazily na společnou procházku oborou, při které se seznámily s lesnickým a mysliveckým hospodařením, odlévaly sádrové stopy jelení zvěře a zahráli si společně několik her. Celá akce proběhla ve spolupráci s Lesní správnou v Náměšti nad Oslavou, které patří velké poděkování.

Další vydařenou akcí byla výsadba nové aleje ovocných stromů v honitbě Okarec, která proběhla společně se členy Mysliveckého spolku Okarec-Třesov. Dvacet stromů historických odrůd bylo vysázeno na pozemku obce Třesov a doplnilo nedaleko vysázený trvalý keřový remízek a další výsadby realizované v minulých letech. Děti se aktivně účastnily celého sázení, zahrály si hry a také se dozvěděly něco o mysliveckých zařízeních, kterých je v uvedené lokalitě několik. Měly tak možnost se seznámit například s koroptví boudou nebo napajedly. Akce, při níž spolupracovali zkušení myslivci se svými potencionálními následovateli, se vydařila a orli byli na výsledek své práce náležitě pyšní. Tomáš Sedláček

DDM děkuje manželům Sedláčkovým za příkladné vedení tohoto krásného kroužku spojeného s myslivostí a přírodou (PK).

 
DSC_1238.JPG
Anketa
Svůj volný čas trávím nejvíce:
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


pro období 1. 2. 2016 - 31. 1. 2020

 

Vnitřní řád DDM

Výhled rozpočtu DDM Náměšť n. Osl.

Výhled rozpočtu
Domu dětí a mladeže
Náměšť nad Oslavou

Mobilní průvodce městem